Anesthesiology and critical care medicine nr.2

 
 

Publications

 1. Cojocaru, V.; Hotineanu, V.; Cojocaru, D.; Usatâi, A.; Borş, M.; Guţan, V.; Untilă, E. Leziunea pulmonară acută /sindromul de detresă respiratorie acută (LPA/SDRA) la bolnavii cu patologie chirurgicală. USMF „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie FECMF. -Ch.: 2011. 156p.
 2. Cojocaru V., Sofroni D. Stări critice în hemostazie şi actul chirurgical-anestetic. Chişinău, 2001.
 3. Cornogolub A., Guţu E., Popa Gh. „Asepsie şi antisepsie”. Chişinău 2009. „Medicina” .26 p).
 4. Tica A., Cojocaru V. The autonomic innervation of the uterus. Continuus Medical Education Journal Gineco ro.2011, 7(24), 86-91. CNCSIS. (IF: 0,053).
 5. Tica V., Cojocaru V. Cyclic ADP- ribose/Ca++ system in uterine smooth muscle cells. Continuus Medical Education Journal Gineco ro.2011, 7(26), 193-194. CNCSIS. (IF: 0,053).
 6. Кожокару В., Лобзин Ю.В.,Кожокару Д.  Интенсивная терапия тяжелых осложнений гриппа.  Журнал инфектологии, Т4. №1б 2012, с.58-64. ISSN-2072-6732.
 7. Cojocaru V., Sofroni D., Tica A., Sofronie S. Conduita perioperatorie în condiţiile riscului chirurgical avansat. –Ch.; 2003.
 8. V. Cojocaru,  M. Borş,  D. Cojocaru.  Ghid practic de management al complicaţiilor severe ale gripei pandemice cu virusul de tip nou  A(H1N1 ).Chişinău 2009, 26 p.
 9. Pârgari Boris et al. Terapia intensivă în stările critice la copii, 1995..
 10. Cojocaru V., Cojocaru D., Guţan V., Borş, M., Untila E. Sindrom de disfuncţie de organ multiple. Materialele Congresului III Internaţional al Societăţii de Anesteziologie şi Reanimatologie din Republica Moldova. Chişinău, 6-9 septembrie 2012, p.155-158. ISSN 0041-6940.
 11. Cojocaru V., Cuşnir O., Stoica N., Ţurcalenco T., Moraru E., Bicevaia O. Tromboembolism pulmonar bilateral masiv-prezentare de caz. Materialele Congresului III Internaţional al Societăţii de Anesteziologie şi Reanimatologie din Republica Moldova. Chişinău, 6-9 septembrie 2012, p.183-185. ISSN 0041-6940.
 12. Guţu-Bahov C., Gîrbu I., Grejdieru A., Grib L., Revenco V., Gîrbu L. Tratamentul cu levosimendan în infarctul miocardic acut provocat de şoc hemoragic –caz clinic. Analele ştiinţifice  USMF „N.Testemiţanu”, Ediţia 13-a, Vol. 3, 2012. P.69-73.  ISBN 978-9975-113-48-9.
 13. Guţu-Bahov C., Matcovschi S., Dumitraş T., Sidorenco L., Talmaci C., Nicolenco I. Dexametazon în tratamentul pneumoniilor comunitare severe. Analele ştiinţifice  USMF „N.Testemiţanu”, Ediţia 13-a, Vol. 3, 2012. P.247-251.  ISBN 978-9975-113-48-9.
 14. Plugaru A., Gurschi N.,Cornogolub A., Une evaluation objective de la stimulation transcranienne a l*accouchement physiologique. Materialele Congresului III Internaţional al Societăţii de Anesteziologie şi Reanimatologie din Republica Moldova. Chişinău, 6-9 septembrie 2012, p.64-67. ISSN 0041-6940.

Elaborări metodice:

 1. Cojocaru V., Cerneţchi O., Cojocaru D., Guţan V., Untilă E., Borş M.; Cotelnic A.. Terapia antimicrobiană a sepsisului (recomandări metodice). USMF „N.Testemiţanu”. Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie nr.2 – Chişinău 2012. 29 p. ISBN 978-9975-46-111-5.
 2. Cojocaru V., Cerneţchi O., Cojocaru D., Guţan V., Untilă E., Borş M.; Cotelnic A..  Sepsisul micotic în unitatea de terapie intensivă (recomandări metodice) USMF „N.Testemiţanu”. Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie nr.2 – Chişinău 2012. 22 p. ISBN 978-9975-46-110-8.
 3. Cojocaru V., Cojocaru D., Guţan V., Untilă E., Borş M.; Cotelnic A.. P. Rusu. Terapia intensivă a bolnavului cu traumatism cranio-cerebral grav. (recomandări metodice) USMF „N.Testemiţanu”. Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie nr.2 – Chişinău 2013. 23 p. ISBN 978-9975-113-75-5
 4. Cotelnic A., Cojocaru D., Guţan V., P. Rusu. Aplicarea heparinelor cu masa moleculară mică în profilaxia și tratarea complicațiilor trombo-embolice în obstetrică și ginecologie. (recomandări metodice) USMF „N.Testemiţanu”. Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie nr.2 – Chişinău 2013. 23 p. ISBN 978-9975-113-74-8
 5. Cojocaru V., Cojocaru D.,Sindrom de coagulare intravasculară diseminată. (recomandări metodice) USMF „N.Testemiţanu”. Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie nr.2 – Chişinău 2005. 38 p