Default Header Image

Cercetare

Direcţiile ştiinţifice de bază ale catedrei:

  1. Implementarea metodelor de anestezie şi terapie intensivă în chirurgia transplantului.
  2. Terapia intensivă polimodală în corecţia fenomenelor dezintegratorii a homeostaziei la bolnavii în disfuncţie multiplă de organe.
  3. Optimizarea algoritmelor şi protocoalelor naţionale la cerinţele moderne ale anesteziologiei şi reanimatologiei în scopul asigurării securităţii pacientului critic.

Cuşnir Olga – „Optimizarea diagnosticului şi tratamentul multimodal al tromboemboliei pulmonare la pacienţii chirurgicali”, teză de doctor în medicină, Chişinău, 2013.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză a constat în efectuarea unui diagnostic diferenţial al complicaţiilor trombotice pulmonare conform caracteristicelor clinice şi paraclinice, optimizarea algoritmului de diagnostic şi terapie intensivă complexă a tromboemboliei arterei pulmonare şi crearea algoritmului de diagnostic şi tratament al trombozei pulmonare la pacienţii chirurgicali cu efectul scontat: depistarea precoce a formelor silenţioase de complicaţii trombotice pulmonare şi reducerea frecvenţei letalităţii la pacienţii chirurgicali.

Coşpormac Viorica - “Clinica şi terapia intensivă a sindromului HELLP şi a complicaţiilor lui”, teză de doctor în medicină, Chişinău, 2012

în această lucrare ştiinţifică au fost determinaţi factorii de risc în declanşarea sindromului şi a complicaţiilor lui; au fost stabilite evoluţia clinică a sindromului HELLP şi corelaţia dintre dezechilibrele metabolismului hidro-electrolitic, acido-bazic şi gazos cu gradul de severitate şi perioada perinatală ale sindromului HELLP. S-au demonstrat repercusiunile nocive ale microangiopatiei diseminate asupra hemostazei la pacientelor cu sindromul HELLP..

Rezultatele obţinute au demonstrat că sindromul HELLP frecvent evoluează în MODS cu deces matern, ceea ce impune plasarea gravidelor in unităţile de terapie intensivă din momentul depistării sindromului. Frecvenţa complicaţiilor sindromului HELLP este direct proporţională cu gradul de severitate a gestozelor tardive şi a comorbidităţilor de origine infecţioasă. Naşterea agravează relevant evoluţia sindromului HELLP şi a complicaţiilor lui.

Gheceva Oxana - “Efectele vasopresorii a Izoturonului în complexul terapiei intensive la pacienţii în stări critice”, teză de doctor în medicină, Chişinău, 2010.

În această teză a fost analizată pe larg evoluţia clinică a stărilor de şoc în dependenţă de terapia vazopresorie aplicată. În premieră, a fost efectuat un studiu complex în determinarea corelaţiei dezechilibrelor metabolismului hidroelectrolitic, acido-bazic şi gazos în funcţie de terapia vasopresorie administrată. A fost efectuată o analiză comparativă a modificărilor hemodinamicii centrale şi ritmului cardiac, în dependenţă de terapia vazopresorie aplicată la bolnavi cu hipotensiune. S-a argumentat utilizarea izoturonului în contracararea sindromului hipotensiv la bolnavi cu stări critice.

Bazele clinice ale catedrei:

  • IMSP Spitalul Clinic Republican – secţiile de anesteziologie, terapie intensivă şi reanimare;
  • IMSP Spitalul Clinic Municipal «Sfânta Treime» – secţiile de anesteziologie, terapie intensivă şi reanimare, sectia toxicologie;
  • IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 – secţiile de anesteziologie, terapie intensivă şi reanimare;
  • IMSP SCMC “V. Ignatenco” – secţiile de anesteziologie, terapie intensivă şi reanimare;
  • IMSP Institutul Neurologie şi Neurochirurgie -  secţiile de anesteziologie, terapie intensivă şi reanimare;
  • IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie – secţiile de anesteziologie, terapie intensivă şi reanimare, centru de leziuni termice.