contacts

Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 2

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
str. Nicolae Testemițanu, 29,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

Spitalul Clinic Republican, str. Nicolae Testemiţanu, 29;

Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 190;

Spitalul Clinic Municipal nr. 1, str. Melestiu, 20;

Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”, str. A. Russo, 11.