Default Header Image

Scurt istoric

Catedra Anesteziologie şi reanimatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost creată în 1975, fiind printre primele catedre de specialitate din fosta URSS, iniţial pentru predarea disciplinei Anesteziologie şi Reanimatologie în cadrul studiului universitar pentru studenţii facultăţii medicină generală, pediatrie şi stomatologie.

Primul şef catedră, Stanislav Poliuhov, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om Emerit în Știinţă, împreună cu primii colaboratori – Gh.Cazacu, A.Corcus, V.Rafulea, V.Ceban – au pus baza procesului didactic şi cercetărilor ştiinţifice.

Din 1977 specializarea a fost inclusă şi în pregătirea medicilor specialişti în domeniul anesteziologie-reanimatologie prin ordinatură şi internatură clinice şi în procesul de instruire postuniversitară continuă a medicilor specialişti. Au fost instruiți peste 1000 de medici specialişti in domeniu prin pregătire primară şi reciclări sistematice.

În perioada 1993-1997 catedra a fost dirijată de doctor habilitat în medicină, profesorul universitar Vasile Grosu.

Între timp specializarea a fost inclusă în procesul de pregătire postuniversitară a medicilor specialişti prin rezidenţiat, fapt ce a impus crearea unei noi catedre în cadrul Facultăţii Rezidenţiat şi Secundariat Clinic.

Începând cu anul 1997, în postul de şef al catedrei a fost desemnat Boris Pîrgari, profesorul universitar, doctor habilitat în medicină. Ulterior, în 2005, catedrele au fost comasate, în scopul unificării şi standardizării specializării şi profilării postuniversitare.

Din 1 noiembrie 2007, conform ordinului Nr 449-A „Cu privire la reorganizarea catedrei anesteziologie şi reanimatologie FPM” Catedra Anesteziolgie şi reanimatologie a Facultăţii Perfecţionare Medicilor s-a divizat în Catedra Anesteziologie şi reanimatolgie nr1 pentru ciclul studenţesc în cadrul Facultăţii Medicină generală şi Catedra Anesteziologie şi reanimatologie nr 2 pentru ciclul postuniversitar în cadrul FECMF.

Din 2007 Catedra Anesteziolige şi Reanimatologie Nr 2 activează sub egida şefului de catedră, prof. universitar, doctor habilitat în medicină, academician al МАНЭП, secţia Medicina calamităţilor.